Useful reading

A beporzók jelentősége a fenntartható fejlődési célok elérésében, Safeguarding European Pollinators
Standards of practice to guide ecosystem restoration: A contribution to the United Nations Decade on Ecosystem Restoration 2021–2030
Zöldinfrastruktúra városi és térségi léptékben
Módszertani útmutató mintaterületi elemzések alapján
Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése Magyarországon
Szakmai összefoglaló és módszertani útmutató
A zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését biztosító stratégiai keretek és fejlesztési célok, prioritások meghatározása, országos szintű alkalmazása
A ZI-vel kapcsolatos fogalmi keretek tisztázása, ZI állapotértékelés módszertana, országos és települési szintű ZI fejlesztési javaslatok. 

Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése - a zöldinfrastruktúra-hálózat felmérésével és fejlesztésével kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatok/jó gyakorlatok feldolgozása, adatigények meghatározása
A zöldinfrastruktúra fejlesztési elem előkészítő tanulmánya, II. kötet 

Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése - a zöldinfrastruktúra szempontjából releváns intézményi és jogszabályi környezet áttekintése 
A zöldinfrastruktúra fejlesztési elem előkészítő tanulmánya, I. kötet 

George D. Gann, Tein McDonald, Bethanie Walder, James Aronson, Cara R. Nelson, JustinJonson, James G. Hallett, Cristina Eisenberg, Manuel R. Guariguata, Junguo Liu, FangyuanHua, Cristian Echeverría, Emily Gonzales, Nancy Shaw, Kris Decleer és Kingsley W. Dixon (2019): International Principles and Standards for the Practice of Ecological Restoration translated into Hungarian - Az ökológiai helyreállítás gyakorlatának nemzetközi irányelvei és szabványai
(the translation may change later)

Kovács-Hostyánszki A., Aszalós R., Batáry P., Deák B., Máté A., Halassy M., Török E., Török K., Valkó O. (2023): Beporzó-barát városok - a beporzó rovarok támogatásának lehetőségei települési környezetben. ELKH Ökológiai Kutatóközpont, p. 60.


Csákvári E., Fabók V., Báldi A. (2021): Út a fenntarthatóság felé: Ökológiai kihívások. Szakértői tanulmány - vezetői összefoglaló. Ökológiai Kutatóközpont, p. 4.

Csákvári E., Fabók V., Babai D., Dósa H., Kisné Fodor L., Jombach S., Kelemen E., Tormáné Kovács E., Könczey R., Mártonné Máthé K., Michalkó G., Remenyik B., Tanács E., Valánszki I., Zölei A. (2021): A gyalogos természetjárás és gombászás mint kulturális ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése – Az ökoszisztéma-állapottól a ténylegesen igénybe vett ökoszisztéma-szolgáltatás értékelésig. A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU biológiai sokféleség stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok projekt, Ökoszisztéma-szolgáltatások projektelem. Budapest, Agrárminisztérium. DOI 10.34811/osz.rekreacio.tanulmany, p. 119.

A közösségi jelentőségű  természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok. (in Hungarian) KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001. projekt

Tanács Eszter, Kisné Fodor Lívia (szerk.): A hazai ökoszisztémák állapota. Az általános ökoszisztémaállapot-indikátorok országos térképezésének módszertana és eredményei. Agrárminisztérium, 2021, Budapest, ISBN: 978-615-5673-90-0.

Kovács-Láng, E., Molnár, E., Kröel-Dulay, G., & Barabás, S. (2008): The KISKUN LTER: Long-term ecological research in the Kiskunság, Hungary. Institute of Ecology and Botany of HAS, Vácrátót.

Természetvédelmi Közlemények 27, 2021 (in Hungarian):

Sáradi Nóra, Yesenia Belén Llumiquinga, Bruna Paolinelli Reis, Török Katalin, Szitár Katalin, Csákvári Edina és Halassy Melinda: Homoki gyepek regenerációjának hosszú távú sikeressége felhagyott szántókon: kezdeti restaurációs beavatkozások és a táji környezet hatásai. Természetvédelmi Közlemények 27: 110-125.

Szitár Katalin, Csőszi Mónika, Vaszócsik Vilja, Schneller Krisztián, Csecserits Anikó, Kollányi László, Teleki Mónika, Kiss Dániel, Bánhidai András, Jáger Katalin, Petrik Ottó, Pataki Róbert, Lehoczki Róbert, Halassy Melinda, Tanács Eszter, Kertész Miklós, Csákvári Edina, Somodi Imelda, Lengyel Attila, Gallé Róbert, Weiperth András, Konkoly-Gyuró Éva, Máté Klaudia, Keszthelyi Ákos Bence és Török Katalin: Az országos zöldinfrastruktúrahálózat kijelölésének módszertana többszempontú állapotértékelés alapján. Természetvédelmi Közlemények 27: 145-157.

Török Katalin, Csőszi Mónika, Vaszócsik Vilja, Schneller Krisztián, Teleki Mónika, Kollányi László, Keszthelyi Ákos, Máté Klaudia, Csecserits Anikó, Halassy Melinda, Kertész Miklós és Szitár Katalin: A zöldinfrastruktúra-fejlesztés célterületei Magyarországon. Természetvédelmi Közlemények 27: 158-172.